Naše služby

Poskytujeme 3 různé služby napomáhající dosáhnout optimální fungování pro jednotlivce, týmy a vedoucích.Optimální Coaching


Optimální coaching má dvě části. Naši coachi pomohou klientům (vnější řešení), aby si byli schopni pomoci sami (vnitřní řešení).

Vnější řešení - Naši coachi pomohou v těchto oblastech:

 • Definovat měřitelné cíle
 • Zjistit, co funguje ve skutečnosti
 • Vizualizovat lepší budoucnost
 • Navrhnout pozitivní intervence
 • Sledovat a vyhodnotit výsledky

Vnitřní řešení - Klienti se zaměří na následující oblasti:

 • Identifikovat potřeby
 • Zapojit se do zkoumání identifikovaných potřeb
 • Používat více pozitivních emocí, silných stránek, talentu, pozitivního vnímání, výzvy a pozitivního řízení
 • Sledování se a vyhodnocení výsledku
Naši coachi pomáhají klientům v tom:

 • Aby vystoupili z vlastního světa a začali analyzovat své pozitivní a negativní emoce z objektivnější perspektivy
 • Aby pochopili, jak se mění jejich emoce.
 • Aby zjistili a pochopili, co způsobuje změnu jejich emocí.
 • Aby zjistili, jaký dopad mají emoce na jejich život.
 • Naši coachi pomáhají klientům, aby používali větší část svých pozitivních emocí vůči negativním - tím se budou cítit pružnější, kreativnější, s pocitem větší energie.
 • Naši coachi motivují, podporují a posilují klienty přes celý průběh optimálního coachingu.
 • Optimální coaching je silný proces změny, který mobilizuje silné stránky, zájmy, pozitivní emoce a výzvy. Tento proces napomáhá klientům stát se lepšími v každé životní činnosti.
 • Můžete nás kontaktovat v maďarském, anglickém, slovenském, českém, rumunském, španělském, německém, norském a švédském jazyce.


Balíček pro skupiny


Cílem tohoto balíčku je zvýšit motivaci, angažovanost, výkonnost a blahobyt skupiny či pracovního týmu. Zahrnuje:

 • Průzkum o silných stránkách pro každého člena skupiny.
 • Správu popisující využité a nevyužité silné stránky a slabé stránky skupiny.
 • Personalizovaný akční plán pro vývoj skupiny, který zahrnuje strategie použití nevyužitých silných stránek pro lepší zvládnutí náročných a riskantních situací, kterým skupina čelí.
 • Ideální pro všechny typy skupin a také pro skupiny fungující v síťové struktuře.


Optimální Master Class pro vedoucí


Tento Master Class je ideální pro vedoucí, manažery a pro lidi, kteří každodenně přijímají rozhodnutí. Master Class zohledňuje potřeby a charakter vašeho podnikání a bude se snažit:

 • Naplnit klíčové dimenze vynikajícího vedení
 • Rozvíjet vizi, plán do budoucna s ohledem na potřeby vašeho podnikání
 • Aplikovat vaše silné stránky a hodnoty pro dosažení změny
 • Vytvořit příležitosti pro dosažení stavu proudění
 • Použít oceňující průzkum jako cestu, která vede vpřed
 • Zvýšit úroveň vytrvalosti a pozitivních emocí
 • Vytvořit cestu pro nejlepší způsob myšlení
 • Aplikovat přístupy, jak zvýšit motivaci a blahobyt u jiných
 • Rozvíjet způsoby, jak vytvořit dlouhotrvající vztah s vašimi zákazníky
 • O integraci nahoru zmíněných, tj. všech praktik na pracovním místě.