Budapest Happiness Week: 15-21. 9. 2014.

Budapest Happiness Week, 15-21. 9. 2014. Bliss Steps: positive psychology helps Hungary go with the flow


A short report about our work
Paul Pahil's presentation at CPPC 2012

http://youtu.be/2bRVLWrKcsM


O pozitivnoj psihologiji

Sve naše intervencije baziraju se na pozitivnoj psihologiji, znanosti o optimalnom ljudskom funkcioniranju, također znanoj kao nauci o procvatu, osnaživanju, optimizmu i općoj dobrobiti. Pozitivna je psihologija privukla pažnju svetske javnosti kao empirijski zasnovana disciplina koja već desetak godina istražuje i razvija tehnike za optimalno ljudsko funkcioniranje u individualnom i grupnom smislu. Prihvatili smo pristup uvažavanja ljudskih potencijala, motiva i mogućnosti. Na taj način pronalazimo što zaista deluje kod naših klijenata, što je za njih dobro te što je dalje potrebno graditi i unapređivati kako bismo razvijali pozitivnost po meri baš svakog pojedinca.


Kako to deluje

Klijenti izražavaju svoje interese, vrednosti, ciljeve; što je osnova za svaku našu intervenciju. Koristimo dve pozitivne metode kako bismo odredili najoptimalniji pristup klijentu:

  • Rešavanje pristupom fokusiranja
  • Zahvalno propitivanje

Sve pozitivne intervencije sastoje se od namernih aktivnosti koje kultiviraju:

  • Pozitivne emocije
  • Interese, snage i talente
  • Pozitivne spoznaje
  • Izazove
  • Pozitivno ponašanje

Klijenti će koristiti više pozitivnih emocija, snaga i interesa te osetiti izazov da poboljšaju svoju dobrobit, prodube svoja razmišljanja i akcije kao i da nadograđuju svoje osobne izvore snaga. Sve to rezultirat će boljim, sigurnijim nastupom, većom kreativnošću, posvećenosti i zadovoljstvom.

Ponosimo se našim multidisciplinarnim, višejezičnim i mnogostruko darovitim timom koji je usvojio ovakav otvoreni, suportivni i ohrabrujući pristup. Naš je tim uvežban da bi pomagao vama, kako biste postigli dobrobit suočavajući se sa svojim profesionalnim i/ili osobnim ciljevima.


Positivity Workshop