Budapest Happiness Week: 15-21. 9. 2014.

Budapest Happiness Week, 15-21. 9. 2014. Bliss Steps: positive psychology helps Hungary go with the flow


A short report about our work
Paul Pahil's presentation at CPPC 2012

http://youtu.be/2bRVLWrKcsM


Om positiv psykologi

Alla våra tillvägagångssätt är baserade på positiv psykologi, vetenskapen om optimalt mänskligt fungerande, också känd som vetenskapen av framgång, styrkor, optimism och välmående. Positiv psykologi har fängslat världen som en empiriskt baserad disciplin, vilken de senaste tio åren har bedrivit forskning och utveckling av metoder för optimalt mänskligt fungerande för individer, grupper och organisationer. Vi använder ett styrkefokuserat perspektiv på mänsklig potential, drivkraft och kapacitet. Vi hittar vad som fungerar, vad som är rätt och vad som behöver förbättras hos våra klienter för att kunna erbjuda en skräddarsydd handlingsplan grundad i positiv psykologi.


Hur det fungerar

Grunden för varje tillvägagångssätt baseras på klientens intresse, kort- och långsiktiga mål samt värderingar. Vi erbjuder två typer av förändringsmetoder för att erbjuda ett tillvägagångssätt som främjar optimalt mänskligt fungerande:

  • Lösningsorienterad Metod
  • Styrkefokuserat Lärande

Alla positiva tillvägagångssätt består av medvetna aktiviteter som lägger grunden till framstående resulterat.

  • Positiva känslor
  • Intresse, styrkor, talang
  • Positivt synsätt
  • Utmaningar
  • Positivt beteende

Klienter kommer att kunna använda mer positiva känslor, styrkor, intressen och utmaningar för att förbättra sitt välmående, bredda sina tankar och handlingar samt att bygga upp sina individuella styrkor. Resultatet blir förbättrad prestation, kreativitet, engagemang och glädje.

Vi är stolta över att ha ett tvärvetenskapligt, flerspråkigt och talangfullt team som antar ett öppet, stödjande och uppmuntrande förhållningssätt. Vårt skickliga team hjälper dig att förbättra ditt välmående samtidigt som du uppfyller dina yrkesmässiga och/eller personliga mål.


Positivity Workshop