Budapest Happiness Week: 15-21. 9. 2014.

Budapest Happiness Week, 15-21. 9. 2014. Bliss Steps: positive psychology helps Hungary go with the flow


A short report about our work
Paul Pahil's presentation at CPPC 2012

http://youtu.be/2bRVLWrKcsM


O pozitivní psychologii

Naše poradenské služby jsou založené na pozitivní psychologii – vědě o optimálním fungování lidí, tj. vědě o rozkvétání, silných stránkách, optimismu a blahobytu. Pozitivní psychologie se snaží být vědou a profesí, která pomůže pochopit a budovat faktory, které umožňují jedincům, společenstvím a společnostem rozkvétat. Je to empiricky založena disciplína, která upoutala pozornost celého světa. V posledním desetiletí se podílela na výzkumu a vývoji technik k dosáhnutí optimálního lidského fungování jednotlivců, skupin a týmů. Přijímáme a uznáváme perspektivu lidského potenciálu, možností, motivů a kapacit. Máme zkušenosti s tím, co zabírá, co je správné a co je třeba zlepšit, aby se naši klienti, pro ně nejvhodnějším tempem, vypracovali na požadovanou úroveň – napřed ve svém životě.


Jak to funguje

Při každém poradenství se berou v úvahu klientovy zájmy, cíle a hodnoty. Navržené poradenství je založeno na 2 pozitivních metodách, které přispívají k dosáhnutí změny u klienta a tím přispívají k optimálnímu fungování.

  • Přístup zaměřený na řešení
  • Oceňující průzkum

Všechna pozitivní poradenství se skládají ze záměrných činností, které kultivují větší:

  • Pozitivní emoce
  • Zájmy, silné stránky a talent
  • Pozitivní vnímání
  • Výzvy
  • Pozitivní konání

Klienti budou používat pozitivní emoce, své silné stránky, zájmy a výzvy k dosáhnutí vlastního blahobytu, na rozšíření svých myšlenek a konání a taktéž na budování svých zdrojů. Výsledkem toho všeho je zvýšený výkon, kreativita, angažovanost a radost.

Jsme hrdí na náš multi-disciplinární, multi-kulturní a talentovaný tým, který pracuje na bázi otevřeného, podporujícího a povzbuzujícího přístupu. Náš profesionální tým vám pomůže zvýšit blahobyt a zároveň dopomůže ke splnění vašich profesních a osobních cílů.


Positivity Workshop