Výzkum

V současnosti roste vědecký základ pro pochopení optimálního a pozitivního fungování lidí. Psycholog maďarského původu, profesor Mihály Csikszentmihalyi, spoluzakladatel pozitivní psychologie, a jeho spolupracovníci dospěli k závěru, že 'proudění' je pozitivní silou pro optimální fungování. Průkopnický výzkum oceněné profesorky Barbary Fredrickson a jejich spolupracovníků zjistil, že pozitivní emoce mohou být ve skutečnosti jedním z najdůležitejších aktivních složek receptu pro lidské rozkvétání.

Závěry o proudění


 • Proudění je pozitivní energie, která umožňuje optimální výkon, rozvoj schopností a produkuje intenzivní pocity radosti ze zážitku.
 • Proudění je stav vědomí, kdy se člověk zcela ponoří do toho, co dělá, přičemž všechny ostatní pocity nebo myšlenky zůstávají mimo.
 • Proudění je vnitřní stav radosti, které nastane, když se plně ztotožňujeme s tím, co děláme.
 • Proudění je plně zaměřená motivace.
 • Člověk ve stavu proudění chce co nejlépe zvládnout činnost, kterou právě vykonává.
 • Proudění ukazuje/má v mnoha oblastech silnou, dokumentovanou korelaci se zlepšením výkonnosti.
 • Lidé po stavu proudění cítí resp. zažívají, jaké je být v něčem kompetentním, výkonným a dobrým a mají pocit, že jim ta situace hodně dala.
 • Lidé zažívají více proudění v práci než doma.
 • Lidé, kteří zažívají vysoké stupně proudění, jsou v porovnání s lidmi, kteří nezažívají proudění, více motivováni a kreativní i v práci i ve volném času.
Paul with Professor Mihály Csíkszentmihályi


Závěry o pozitivních emocích


 • Pozitivní emoce přetvářejí lidi a týmy.
 • Průzkum o fungování strategických pracovních týmů zjistil, že týmy s vyššími stupni pozitivních pocitů jsou mnohem otevřenější a zvědavější, členové se vzájemně podporují a nacházejí nejlepší nápady a řešení. Pozitivní pocity rozšířily jejich kognitivní, sociální, fyzické a psychické zdroje, což mělo bezprostřední vliv na jejich výkonnost, profitabilitu a spokojenost zákazníků.
 • Pozitivní emoce rozšíří náš obzor a škálu našich činností – díky nim budeme pozornější, kreativnější, pružnější a otevřenější pro vztahy.
 • Pozitivní emoce rozšíří rozsah našeho vnímání a pozornosti, v důsledku čehož se nastartuje pohyb nahoru po spirále směrem ke zlepšení našeho citového, duševního blahobytu
 • Pozitivní emoce nám pomáhají budovat i takové psychické zdroje jako vytrvalost, schopnost přizpůsobit se, duševní inteligence, fyzické a sociální schopnosti a sebeovládání, které se časem stávají mnohem důležitějšími.
 • Takzvaný „ukazatel kritické pozitivity” můžeme považovat za předvídatele pro rozvoj, resp. rozkvět jakéhokoliv vztahu. Aby jedinec vzkvétal, potřebuje zažít nejméně 3 pozitivní emoce (interakce k 1 negativní emoci) interakci. Vztahy a týmy slábnou, resp. vadnou, když nedosáhnou tuto hranici, čili hranici ukazatele kritické pozitivity.
 • Ukazatel kritické pozitivity charakteristický pro vysoce výkonné týmy je 5, 6, tj. 5,6 pozitivních emocí k 1 negativní emoci. Dobře fungující, tj. prosperující týmy, vykazují vysokou výkonnost na základě 3 indikátorů výkonu: profitabilita, spokojenost zákazníků a 360° hodnocení členů týmu. Nad hodnotou 11,6 k 1 ukazatele však dynamika rozkvétaní týmu začne klesat.
 • Ukazatel pozitivity k negativitě má tedy dolní a horní hranice – mezi těmito hranicemi hovoříme o optimálním fungování.
 • Pozitivní emoce jsou schopny neutralizovat důsledky stresu.
 • Lidé zažívající pozitivní emoce jsou méně náklonní k rasovým předsudkům.
Paul with Barbara Fredrickson